Giò chả và hàn the

Giò chả là món ăn độc đáo của người Việt, có thể nói đây là một loại ẩm thực đặc trưng của người Việt vậy tai sao nó lại khôn được giới thiệu quảng bá như một lại đặc sản…