Giò chả và hàn the

Giò chả là món ăn độc đáo của người Việt, có thể nói đây là một loại ẩm thực đặc trưng của người Việt vậy tai sao nó lại khôn được giới thiệu quảng bá như một lại đặc sản…

Quảng cáo mỳ gấu đỏ

Vì sao chương trình quảng cáo mỳ gấu đỏ lại dừng Hẳn xem truyền hình thì ai cũng đã thấy câu chuyện của bé Tuấn và chương trình quảng cáo mỳ gấu đỏ “gắn kết yêu thương”. Và mấy ngày…